Tłumaczenia prawne

Posiadam wieloletnie i szerokie doświadczenie w zakresie tłumaczeń prawnych i prawniczych. Tego rodzaju tłumaczenia wymagają niezwykłej precyzji, dociekliwości oraz znajomości zarówno polskiego, jak i obcego systemu prawnego. Nieustannie doskonalę się i podnoszę swoje kwalifikacje w tym zakresie, dzięki czemu jestem w stanie przygotować tłumaczenie dokładne i dostosowane odpowiednio do realiów polskich lub zagranicznych. Jednocześnie moje tłumaczenia nie są sztuczne i brzmią naturalnie dla obcojęzycznego odbiorcy.

Wszystko to doceniają m.in. radcy prawni i adwokaci, a także całe kancelarie prawne i organy wymiaru sprawiedliwości, dla których na co dzień przygotowuję tłumaczenia poświadczone i zwykłe z najróżniejszych obszarów prawa, do których należą m.in.:

Prawo cywilne


 • pozwy i orzeczenia w sprawach cywilnych
 • pisma przygotowawcze
 • odpowiedzi na pozew
 • opinie prawne i in.

Prawo karne


 • wezwania na przesłuchanie/na rozprawę
 • protokoły z przesłuchania (świadka/podejrzanego)
 • akty oskarżenia
 • wyroki w sprawach karnych
 • wyroki nakazowe
 • wnioski o pomoc prawną
 • akta postępowania przygotowawczego

Dokumenty urzędowe


 • akty urodzenia
 • akty małżeństwa
 • akty zgonu
 • zaświadczenia o niekaralności

Przemysł budowlany


 • umowy deweloperskie
 • umowy o generalne wykonawstwo
 • umowy o podwykonawstwo
 • projekty i inna dokumentacja
 • ekspertyzy

Przetargi


 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia
 • wnioski przetargowe
 • inne dokumenty przetargowe

Prawo rodzinne


 • umowy ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • umowy darowizny
 • pozwy i wyroki rozwodowe
 • wyroki w sprawach o opiekę nad dzieckiem
 • testamenty i in.

Prawo umów


 • wszelkiego rodzaju umowy handlowe
 • umowy o zachowaniu poufności
 • regulaminy
 • warunki świadczenia usług itp.

Dokumenty notarialne


 • akty notarialne
 • pełnomocnictwa
 • poświadczenia podpisu itp.
 • akty poświadczenia dziedziczenia

Nieruchomości


 • umowy ustanowienia hipoteki
 • umowy ustanowienia zastawu
 • odpisy z ksiąg wieczystych
 • umowy kupna-sprzedaży nieruchomości
 • umowy najmu
 • umowy dzierżawy
 • operaty szacunkowe

UE


 • wnioski o dofinansowanie
 • umowy o grant
 • rozporządzenia i dyrektywy unijne

Aby uzyskać bezpłatną wycenę tłumaczenia, wystarczy przesłać dokumenty na adres biuro@tlumaczka24.pl.