Tłumaczenia poświadczone

Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed
prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza
przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując
tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu
uczciwością i etyką zawodową.

Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.

Jako tłumaczka przysięgła specjalizuję się przede wszystkim w sporządzaniu tłumaczeń poświadczonych na potrzeby kontaktów z polskimi i zagranicznymi urzędami, organami wymiaru sprawiedliwości, bankami i notariuszami.

Sporządzane przeze mnie tłumaczenia akceptowane są przez wszystkie urzędy, sądy i inne organy państwowe w Polsce i za granicą.

Dokumenty, które zwykle wymagają tłumaczenia poświadczonego, obejmują m.in.:


 • pełnomocnictwa
 • poświadczenia notarialne
 • akty założycielskie spółek
 • umowy spółek
 • statuty spółek
 • odpisy z KRS
 • odpisy z zagranicznych rejestrów spółek (brytyjskich, amerykańskich, cypryjskich, niderlandzkich, belgijskich, niemieckich, austriackich, szwajcarskich, luksemburskich i in.)
 • umowy handlowe
 • orzeczenia sądowe
 • dokumenty do rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • akty urodzenia
 • akty małżeństwa
 • akty zgonu
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zaświadczenia o zameldowaniu
 • certyfikaty rezydencji podatkowej i in.
 • akty poświadczenia dziedziczenia

Aby uzyskać bezpłatną wycenę tłumaczenia, wystarczy przesłać dokumenty na adres biuro@tlumaczka24.pl.