Tłumaczenia finansowe

Z doświadczenia wiem, jak delikatny i ważny obszar dla każdego podmiotu gospodarczego stanowią kwestie finansowe i jak bardzo zależy wszystkim na pełnej poufności udostępnianych dokumentów. Powierzając tłumaczenie swojej dokumentacji finansowo-podatkowej bezpośrednio tłumaczowi przysięgłemu, zyskują Państwo pewność, że jej treść pozostanie w pełni poufna, dokumenty nie dostaną się w niepowołane ręce, a wrażliwe dane nie wypłyną poza Państwa organizację.

Na Państwa życzenie przygotuję tłumaczenie poświadczone lub zwykłe dokumentów z następujących dziedzin:

Podatki


 • deklaracje/zeznania podatkowe
 • indywidualne interpretacje podatkowe
 • decyzje organów podatkowych
 • zażalenia na decyzje organów podatkowych i odwołania od tych decyzji
 • certyfikaty rezydencji podatkowej
 • zaświadczenia o uiszczaniu podatków/składek ZUS
 • dokumentacja cen transferowych (local file i master file)
 • opinie z zakresu podatków (PIT/CIT/VAT/akcyzowych), MDR i in.
 • dokumentacja celna (wywozowa/wwozowa)
 • przepisy podatkowe

Ubezpieczenia


 • ogólne warunki ubezpieczenia
 • umowy ubezpieczenia
 • polisy ubezpieczeniowe
 • klauzule dodatkowe

Księgowość/Rachunkowość


 • bilanse
 • sprawozdania finansowe
 • rachunki zysków i strat
 • dokumenty księgowe
 • raporty biegłych rewidentów

Bankowość


 • umowy kredytowe
 • umowy pożyczki
 • umowy zastawu
 • umowy o prowadzenie rachunku bankowego
 • wyciągi z rachunku bankowego
 • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
 • wszelkie inne dokumenty bankowe

Giełda i fundusze inwestycyjne


 • prospekty emisyjne
 • raporty bieżące
 • sprawozdania dla udziałowców
 • dokumenty inwestycyjne
 • IPO
 • regulaminy giełdowe

Biznes


 • umowy spółek
 • statuty spółek
 • raporty bieżące
 • protokoły ze zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • regulaminy
 • uchwały spółek itp

Aby uzyskać bezpłatną wycenę tłumaczenia, wystarczy przesłać dokumenty na adres biuro@tlumaczka24.pl.