Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została opracowana w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Business Translation Services Agata Młynarska, ul. Kazury 2a/15, 02-795 Warszawa, NIP: 9512194124.

Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: ul. Mokotowska 4/6 lok. 315, 00-641 Warszawa
Adres e-mail: biuro@tlumaczka24.pl

Twoje dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są:
1) Twoja zgoda, o ile zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) konieczność wykonania zawartej z Tobą umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) obowiązek prawny, np. związany z prowadzeniem repertorium tłumacza przysięgłego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną przed spamem.

Twoje dane przetwarzane są przede wszystkim w celu przygotowania oferty i realizacji usługi tłumaczenia, jak również do celów rejestrowych i rozliczeniowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak możliwość przesłania oferty i realizacji usługi tłumaczenia zależy od podania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres, w którym będzie istniała podstawa prawna przetwarzania tych danych, a więc do chwili, w której:
1) cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli była ona podstawą ich przetwarzania,
2) wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora,
3) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
4) na administratorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, który zobowiązywał go do przetwarzania Twoich danych osobowych,
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w konkretnej sytuacji i co nastąpi później.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych stosowane są odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zabezpieczają dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Przysługuje Ci prawo do:
1) żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
2) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3) żądania przeniesienia danych do innego administratora,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli była ona podstawą ich przetwarzania, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

W związku z prowadzoną działalnością Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, m.in. podmiotom zapewniającym obsługę płatności kartą, dostawcom usług hostingowych lub biuru księgowemu.

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu: utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  10. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami.