Warunki korzystania

Wszelkie treści znajdujące się na tej stronie podlegają niżej wymienionym warunkom korzystania.
Treści umieszczone w niniejszej witrynie internetowej służą przekazaniu ogólnych informacji i nie powinny być traktowane jako oferta. Pomimo dokładania najwyższej staranności przy opracowaniu materiałów znajdujących się na stronie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności oraz nie dajemy gwarancji poprawności, kompletności oraz aktualności zamieszczonych informacji. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z treści strony internetowej.
Biuro Tłumaczeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści z zewnętrznych serwisów internetowych, które odsyłają do naszej witryny.
Treści znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez wyraźnej zgody Biura Tłumaczeń.
Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji umieszczonych w niniejszym serwisie internetowym.