oferta

Na Państwa życzenie wykonamy tłumaczenie pisemne, ustne, poświadczone ("przysięgłe"), zwykłe i specjalistyczne, zarówno na język angielski lub niemiecki, jak i polski, w trybie zwykłym, pilnym lub ekspresowym w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb. Specjalizujemy się w tłumaczeniach uwierzytelnionych ("przysięgłych") z zakresu szeroko pojętego prawa, ekonomii i finansów.

Nasze biuro tłumaczeń i tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego w Warszawie przygotują profesjonalne tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w zakresie następujących dziedzin i dokumentów:

prawo cywilne: akty notarialne, umowy handlowe, umowy o poufności, opinie prawne, pełnomocnictwa, wnioski, apostille, poświadczenia notarialne, pozwy, wyroki;

prawo spółek: dokumenty korporacyjne, akty założycielskie, umowy spółek, statuty spółek, uchwały, raporty bieżące, protokoły ze zgromadzeń, regulaminy, warunki handlowe, dokumenty spółek brytyjskich, amerykańskich, cypryjskich, niderlandzkich, niemieckich i in., odpisy z KRS i innych rejestrów (polskich i zagranicznych);

prawo karne: dokumenty sądowe, pozwy, wyroki;

prawo podatkowe: deklaracje/zeznania podatkowe, wnioski o interpretację, zażalenia, odwołania, decyzje organów podatkowych, certyfikaty rezydencji podatkowej, zaświadczenia;

dokumenty USC: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wszelkie zaświadczenia;

przemysł budowlany: umowy deweloperskie, umowy o generalne wykonawstwo, umowy o podwykonawstwo, ekspertyzy, projekty i inna dokumentacja;

nieruchomości: umowy ustanowienia hipoteki, zastawu, odpisy z KW, umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, umowy najmu, umowy dzierżawy, operat szacunkowy;

własność intelektualna, patenty;

finanse, rachunkowość: bilanse, sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe, audyt;

bankowość: umowy kredytowe, umowy pożyczki, umowy zastawu, wyciągi, raporty, sprawozdania, wszelkie inne dokumenty bankowe;

giełda i fundusze inwestycyjne: prospekty emisyjne, raporty bieżące, sprawozdania dla udziałowców;

ubezpieczenia: ogólne warunki ubezpieczenia, polisy ubezpieczeniowe;

przetargi: specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dokumenty przetargowe;

marketing: oferty handlowe, strony internetowe, prezentacje;

UE: umowy, wnioski o dofinansowanie, rozporządzenia, dyrektywy;

profesjonalne tłumaczenia w zakresie innych dziedzin i dokumentów.